$('#fade').cycle({ fx: 'fade' , speed:  4000 }); 
      

Zgłaszanie projektów

Projekty można zgłaszać w dowolnym momencie trwania Programu Internet Start Up. Prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie o przesłanie do nas zgłoszenia za pomocą formularza.


Poufność


Jako kancelaria adwokatów i radców prawnych jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej. Treść przesyłanych do nas zgłoszeń jest poufna. Jeśli uzyskamy zgodę na ujawnienie niektórych informacji, opublikujemy je
na tej stronie.


Kontakt


W razie jakichkolwiek pytań odnośnie zasad Programu – prosimy o kontakt.