$('#fade').cycle({ fx: 'fade' , speed:  4000 }); 
      

Aktualności

Rok:
Co każdy start-up wiedzieć powinien?
Autor: Ewa Szlachetka

Rozmowa z Ewą Szlachetką, partnerem kierującym zespołem fuzji i przejęć. W ramach swojej praktyki wspiera m.in. start-upy oraz innowacyjne projekty. Pracuje również dla funduszy private equity i venture capital. Jest autorką cyklu szkoleń Eversheds for Innovation, skierowanego do start-upów i inwestorów. W ostatnim czasie wraz z innymi prawnikami Wierzbowski Eversheds prowadzi konsultacje dla start-upów zrzeszonych w ramach Tech Hub Warsaw.Wielu osobom wydaje się, że aby start-up osiągnął sukces, wystarczy rewolucyjny pomysł i dużo zapału. Tymczasem niezbędna jest jeszcze przynajmniej podstawowa wiedza o prawie, by w efekcie określonych działań wspólników bądź inwestora nie zostać na lodzie. Jakie są zatem największe prawne błędy start-upów? 

Powiem może najpierw, o jakie kwestie prawne należy zadbać, żeby przejść do kolejnego etapu, tj. pozyskania inwestora czy partnera w biznesie. Start-upy często powstają spontanicznie, bez niezbędnego przygotowania od strony formalnej. Jest to naturalne i trudno byłoby doradzać przedsiębiorcom, żeby od pierwszego dnia działania nowej firmy przestrzegali szczegółowych procedur wewnętrznych i dopilnowywali szeregu formalności. Zważywszy jednak na specyfikę działalności i potencjalny spór do praw własności intelektualnej na kolejnych etapach, już od początku należy dopilnować, żeby współpracownicy start-upu podpisali oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnego sporu w przyszłości, w szczególności, kiedy wartość start-upu może skokowo wzrosnąć i być obiektem zainteresowania wielu inwestorów. Zaryzykuję nawet tezę, że wiele innych spraw da się naprawić na późniejszym etapie, ale niestety, im później zabierzemy się za wspomniane wcześniej kwestie, tym gorzej. W sytuacji, gdy start-up pomyślnie przeszedł etap weryfikacji u potencjalnych inwestorów i przyjdzie założycielom negocjować warunki inwestycji, radziłabym skupić się na kilku kluczowych kwestiach, aby w miarę szybko ocenić, czy z danym inwestorem jest nam po drodze czy nie.
Czytaj całość>