$('#fade').cycle({ fx: 'fade' , speed: 4000 }); 
   

Co i dla kogo?

Program Internet Start Up opiera się na współpracy pomiędzy uczestnikiem, zgłaszającym problem prawny, a Kancelarią Wierzbowski Eversheds Sutherland, która udziela nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna jest udzielana we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach związanych z internetem i nowymi technologiami, bez ograniczeń odnośnie rodzaju zagadnień.

Zakres udzielanej nieodpłatnie pomocy prawnej zależy od specyfiki danego projektu i jest każdorazowo uzgadniany
z uczestnikami, w zależności od ich potrzeb. Nasza pomoc może obejmować na przykład:
 • wsparcie w wyborze właściwej struktury organizacyjnej danego projektu
 • pomoc w przygotowaniu umów
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych
 • doradztwo dotyczące znaków towarowych i domen internetowych
 • wsparcie w relacjach z inwestorami
 • reprezentacja w sporze.

Główne zasady

1. Pomoc prawną może otrzymać każdy, kto ma problem prawny – wystarczy się zgłosić za pośrednictwem formularza.
W ciągu tygodnia prześlemy odpowiedź, w której wskażemy, czy i kiedy możemy zająć się zgłoszonym problemem.

2. Program otwarty jest dla wszystkich, jednak zastrzegamy pierwszeństwo dla spraw zgłaszanych w ramach projektów:
 • pro bono - chcemy wspierać tych, którzy poświęcają swój czas i energię dla innych,
 • spraw istotnych z punktu widzenia zawodowego, np. takie, w których występują zagadnienia budzące kontrowersje wśród prawników,

  przy czym – ww. kryteria są rozłączne – w ramach projektów pro bono zagadnienia prawne nie muszą być zawsze kontrowersyjne, a sprawy ciekawe niekoniecznie pro bono.
3. W razie podjęcia się prowadzenia sprawy, wszelkie szczegóły uzgodnimy z zainteresowanymi indywidualnie, zaś prowadzenia spraw spornych będziemy się podejmować tylko w razie braku konfliktu interesów.

4. Po zaakceptowaniu zgłoszonej sprawy ustalimy, jakie konkretnie działania podejmiemy w ramach projektu.


Dla kogo?


Program jest dostępny dla każdego polskiego przedsiębiorcy, którego działalność związana jest z internetem lub szeroko rozumianymi nowymi technologiami, niezależnie od etapu, na jakim znajduje się jego przedsięwzięcie.


Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie zasad Programu – prosimy o kontakt.